VÅRT KARBONUTSLIPP 2020

Helt fra begynnelsen har målet vårt vært å lage tidløse produkter av høy kvalitet på en ansvarlig og bærekraftig måte. I sommer fullførte vi derfor en fullstendig vurdering av hvor mye CO2 vi som virksomhet slapp ut i 2020. Her gikk vi gjennom alle prosesser i verdikjeden vår med mål om å lære mer om hvor stor effekt virksomheten vår har på klima. Vi inngikk derfor et samarbeid med ENDRAVA, som er en spesialist på klima og bærekraftig energi her i Norge, for å få et overblikk over hvilke tiltak vi kan gjøre for å minimere fotavtrykket vårt på klima.

OMFANGET

Vi begynte denne reisen med å kartlegge hele verdikjeden vår og identifisere alle potensielle bidragsytere til karbonutslipp. Dette inkluderer alle oppstrøms og nedstrøms aktiviteter i verdikjeden, alle bidragsytere relatert til produksjon av våre produkter, og konsekvensen av våre produkter etter at de har forlatt varelagrene og butikkene våre. Dette ga oss en oversikt over alle direkte og indirekte utslipp relatert til virksomheten vår. 

Varsity Headwear - Product lifecycle

RESULTATENE

Totalt, hadde vi et utslipp på 218 tonn CO2 i 2020. Dette er et tall vi i utgangspunktet er veldig stolte av sett opp mot andre konkurrenter og virksomheter, men vi ser et forbedringspotensiale på flere områder. 55% av utslippene våre kommer av aktiviteter relatert til transport og frakt, og 44% kan relateres til produksjonen av de materialer og komponenter vi bruker for å produsere capsene våre.

Varsity Headwear textile mills

Innkjøp av varer og tjenester 
Med utslipp relatert til innkjøp av varer og tjenester, mener vi produksjonen av alle komponenter vi bruker i capsene våre. Dette kan for eksempel være stoffer, hysinger, metallspenner, logo og frakt emballasje. Denne kategorien står for hele 95 tonn CO2 og 85% av disse kommer av produksjonsrelaterte akriviteter knyttet til stoffer og komponenter. 

Transport og distribusjon av nedstrøms aktiviteter
Med nedstrøms aktiviteter menes alle aktiviteter som skjer etter at produktet er produsert og klargjort for salg. Denne kategorien omhandler transport av varer og tjenester kjøpt i en av Varsity Headwear sine kanaler som fraktes til ulike kunder rundt om i verden. Dette kategorien står for 21 tonn CO2.

Transport og distribusjon av oppstrøms aktiviteter
Med oppstrøms aktiviteter menes alle aktiviteter relatert til frakt av materialer og komponenter til vår fabrikk, og ved transport av det ferdige produktet til vårt lager i Norge. Denne kategorien står for 94 tonn CO2.

HVOR MYE ER 218 TONN KARBON?

Varsity Headwear textile mills

Helt fra begynnelsen har vi vært opptatt av å forstå alle ledd ved produktet vårt og søkt etter de mest bærekraftige alternativene gjennom hele verdikjeden vår. Vi er derfor stolte av hvor Varsity Headwear er i dag og vi er motivert til å fortsette ferden mot å bli verdens mest bærekraftige leverandør av caps.

Kompensasjon for CO2 utslipp
Til å begynne med, har vi valgt å kompensere for CO2 utslippet vi hadde i 2020, gjennom organisasjonen CHOOOSE. Dette betyr at vi betaler CHOOSE for det det vil koste de å redusere den samme mengden CO2 vi produserte i 2020. Det å kompensere for utslippene våre er bare det første steget vi tar mot en en mer bærekraftig virksomhet. Det neste steget vil være å forbedre og innovere i måten vi produserer på og håndterer interne prosesser

Pante prosjektet
I Varsity Headwear er vi ikke bare ansvarlig for hele verdikjeden, vi er også ansvarlig for hva som skjer med produktet ikke lenger kan brukes eller repareres. I løpet av Oktober vil vi derfor gjennomføre et PANT Prosjekt, hvor vi tilbyr kundene våre å levere capsen hos oss til resirkulering. Capsen kan leveres til oss i Oslo butikken hvor vi kommer til å demontere hele capsen og resirkulere de materialene som er mulig å resirkulere. Følg oss på Instagram for oppdateringer vedrørende dette.

Redusere utslipp relatert til transport
Realiteten om at 55% av utslippene våre kommer av transport av råvarer og produkter, er det helt essensielt for oss å søke etter innovative transportløsninger og planlegge produksjonen vår bedre. Vi jobber nå med å undersøke lokale produksjons alternativer, bakke transport istedenfor fly, og hvordan vi kan jobbe med frakt selskapene Bring og DHL med å forbedre situasjonen.

Undersøke utslipp relatert til stoffer og komponenter
Stoffer og komponenter vi bruker i konstruksjonen av våre casper står for hele 85% av utslippene relatert til innkjøp av varer og tjenester. På bakgrunn av dette funnet, kommer vi til å fortsette søket etter de beste og mest bærekraftige alternativene når vi designer nye capser fremover. Våre designer er derfor motiverte til å bare jobbe med fabrikker og leverandører som lever opp til de kravene Varsity Headwear har satt i relasjon til bærekraft.